• Soome Ehitusliit korraldab igal kuul infopäevi Tondi Koolituskeskuses! OSALEMINE ON TASUTA! Tel 566 49 049
Firma päring Krediidinfost
Firma päring Äriregistrist
Soome ettevõtete otsing Maksunumbri kontroll
Kasulikud lingid
 Eesti keeles Soome keeles
Töökaitseamet Työsuojelupiirit
Immigratsiooniamet Maahanmuuttovirasto
Maksuamet Verotoimisto
Magistraat Maistraatit
Toll Tullihallitus
Migratsiooniamet Maahanmuuttovirasto
Politsei Poliisi
Tööministeerium Työ- ja elinkeinoministerö
Tööjõubüroo Työ- ja elinkeinotoimisto
Vähemustevolinik Vähemmistövaltuutettu
Pensioniamet Kela
Pensionikindlustusamet Eläketurvakeskus
Töötaja pensionist Työeläketurva Pension
Soome Haridusamet Opetushallitus
Sõidukite tehnoülevaatus
ja arvele võtmine
Ajoneuvohallintokeskus
Soome Suursaatkond Tallinnas Suomen Suurlähetystö, Tallinn
Eesti Suuraatkond Helsingis  Viron Suurlähetystö, Helsingi
Helsingi Eesti lastering  Virolainen lastenkerho
Siseministeerium Sisääasiainmisteriö
Into Finland In To
Soome toiduamet Evira
Soome tervishoiuamet Valvira
 Ühistransport Soomes  
Rongiliiklus VR
Helsingi takso TaksiHelsinki
Expressbus ExpressBus
Finnair Finnair
 Päringud:  
Ettevõtja otsing Soomes Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä  
Ettevõtja otsing Eestis E-äriregister  
Krediidipäring Krediidinfo  
Muud:  
Tondi Koolituskeskus Soome tööturvalisuse koolitus, Põhjamaade tuletööde koolitus, Soome elektriohutuskaardikoolitus.
Kustutaja OÜ Isikukaitsevahendid, tuleohutusalane nõustamine
   
Riiklikud pühad soomes Infoleht ehitussektori tellija vastutusest (eesti keeles)  
Fakte soomest Ответственность и обязательства
заказчика в области строительства
и индивиaдуальный номер
налогоплательщика (vene keeles)
 
Otsing Soome kaardilt   EAS Soome teemaline infoleht
Soome palgakalkulaator  Soome tööajaarvestuse tabel ja juhend